Сторінка психолога

САНДАЛОВА

Марина Михайлівна

Практичний психолог. Закінчила Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка 30.06.2010 р. за спеціальністю «Біологія, практичний психолог». Працює в закладі з 2010 року.

Методична проблема: «Створення комфортного психологічного клімату в навчальному закладі».

Напрями діяльності працівників психологічної служби:

ДІАГНОСТИКА – виявлення причин труднощів у навчанні, інтелектуальному розвитку, соціально-психологічній адаптації; вивчення та визначення індивідуальних особливостей динаміки розвитку особистості, потенційних можливостей в освітньому процесі, професійному самовизначенні;

ПРОФІЛАКТИКА – своєчасне попередження відхилень у розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям в освітньому процесі;

КОРЕКЦІЯ – усунення виявлених труднощів соціально-психічного розвитку здобувачів освіти, зниження ризиків проблем адаптації до освітнього середовища, схильності до залежностей та правопорушень, різних форм девіантної поведінки;

КОНСУЛЬТУВАННЯ – багатофункціональний вид індивідуальної та групової роботи, спрямований на вирішення запитів, з якими звертаються учасники освітнього процесу;

ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ – діяльність, спрямована на досягнення взаєморозуміння, співпрацю між окремими особами, колективами, соціальними групами, організаціями, державними органами управління;

ПРОСВІТА – формування психологічної та соціальної компетентності учасників освітнього процесу.

Якщо необхідна консультація спеціалістів, напишіть нам, будь ласка!

Контактні e-mail:

Сандалова М.М.: psiholognvk@gmail.com

Дистанційна робота

для учнів

для батьків

для педагогів

для всіх учасників освітнього процесу

Comments are closed.